Z rachunku VAT – nie tylko VAT

Aktualności i Wiedza
biuro rachunkowe Bydgoszcz -rozliczenie VATu

Z rachunku VAT – nie tylko VAT

Jak sama nazwa wskazuje z rachunku VAT regulujemy zobowiązania VAT. Z dniem 1 listopada 2019 ustawodawca rozszerzy ten katalog. Do najważniejszych zmian zaliczyć możemy fakt możliwości regulowania zobowiązań wynikających z zaliczek na podatek dochodowych osób fizycznych i prawnych, a także ewentualne odsetek od zaliczek. Pomocna może okazać się również możliwość zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne a także zobowiązań wynikających z podatku akcyzowego. Co ciekawe może się okazać, że dla wielu przedsiębiorców zapłata z rachunku VAT będzie świetnym rozwiązaniem dla zachowania płynności finansowej rachunków bieżących.