Oferta / Usługi księgowe

Usługi księgowe

dla małych i dużych firm

Zajmujemy się prowadzenie kompletnej księgowości w małych firmach i sporych przedsiębiorstwach. W ramach usług księgowych pomagamy klientom m.in. rozliczać się, zapewniamy pomoc w dziedzinie finansów i rachunkowości, a także prowadzimy księgi handlowe. Wiemy, że prowadzenie księgowości nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza tuż po założeniu własnej działalności, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy także osoby, które są początkujące i niezorientowane w przepisach dotyczących prowadzenia firmy.

Pełny zakres naszych obowiązków w ramach tej usługi:
 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej,
 • prowadzenie ewidencji VAT, JPK,
 • prowadzenie spraw urzędowych w imieniu klientów, zaświadczenia, rejestracje, aktualizacje NIP,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT prowadzących działalność gospodarczą,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT,
 • sporządzenie sprawozdań statystycznych (GUS),
 • sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT, informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE, JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont – podstawowych narzędzi rachunkowości umożliwiających efektywne zarządzanie finansami podmiotu,
 • bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych firmy,
 • udoskonalanie systemu rachunkowości firmy, w celu wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego w sprawozdawczości zarządczej oraz  transparentnej prezentacji danych finansowych podmiotu, w tym także dla inwestorów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową).